Om Selbuhytta

Selbu Byggtre lanserte i 2014 nye hyttemodeller under merkenavnet Selbuhytta. Dette skjer 100 år etter at kvernsteindrifta i Selbu ble lagt ned. Utvinning og produksjon av kvernsteinen foregikk over en tidsperiode fra 1400-tallet og frem til 1914.
– Et langt industrieventyr, der historien avleirer stor respekt for det arbeidet som ble lagt ned.

Bruddstein fra fjellene i Selbu ble videreforedlet til sirkelformede steiner som ble brukt til å male korn. Selbusteinene ble kjent over hele Europa på grunn av sin gode kvalitet, og i dag fremstår kvernsteinsbruddene i Selbu som viktige historiske kulturminner. Det finnes over 1000 brudd i et område som strekker seg over 30 km der råstoff til selbusteinen er tatt ut. Det sies også at noen kvernsteiner fortsatt er i bruk til fremstilling av mel.

Med Selbuhytta vil vi videreføre historien om kvalitetsprodukter fra Selbu. For oss ble det helt naturlig å trekke linjen helt tilbake til starten og gi våre hyttemodeller navn etter de gamle kvernsteinsbruddene.

Teknisk, funksjonelt og kommersielt tilstreber vi å oppnå en høy totalkvalitet gjennom bruk av gode råvarer, effektiv og rasjonell produksjon, høy grad av fleksibilitet, høyt kompetansenivå på alle nivåer i bedriften, og ikke minst, fornøyde kunder gjennom tett og god dialog. Våre profiler skaper, estetisk, et historisk særpreg, mens funksjonalitet er tilpasset det moderne menneskets behov.
All produksjon foregår innendørs for å unngå påvirkning av vær og vind på byggeplassen. Hyttene leveres i deler som settes sammen på byggeplassen av egne snekkere. Hvis du ønsker andre snekkere som kan montere hytta for deg, kan vi hjelpe til med å formidle dette.

Vi leverer alt fra byggesett til ferdig monterte hytter og totalentrepriser. De nødvendige tegningene for å søke tillatelse følger med hver hytteleveranse fra oss. Vi står også klare til å hjelpe deg som ønsker hjelp til komplett byggesøknad.